Lankytinos vietos Kėdainių rajone

Akmeninė skulptūra dievdirbiui Vincui Svirskiui atminti Surviliškio V. Svirskio vardo vidurinės mokyklos kieme.

Ambraziūnų piliakalnis (Krakių seniūnija)

Ansainių memorialas Pelėdnagių seniūnijoje, Ansainių kaime (netoli Labūnavos). Pastatytas 1891 m. iš Švedijos parvežtas akmeninis kryžius ir šalia įbetonuotas akmuo.

Apytalaukio buvęs dvaras ir parkas

Apytalaukio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Aukštadvario senkapiai (Pernaravos seniūnija)

Bakainių piliakalnis (Surviliškio seniūnija)

Bakainių senkapiai (Surviliškio seniūnija)

Beržų senkapiai (Dotnuvos seniūnija)

Biustas Vytautui Didžiajam Gudžiūnų seniūnijoje, Alksnėnų kaime, Vytauto Didžiojo vardo pradinės mokyklos kiemelyje.

Česlavo Milošo gimtinė ir kultūros centras Šeteniuose

Čiukiškių senkapiai (Josvainių seniūnija)

Devynduonių kaimo kapinėse (Gudžiūnų seniūnija) filologijos mokslų daktaro, profesoriaus J. Lebedžio kapas.

Dotnuvos buvęs dvaras ir parkas (dab. Akademija)

Dotnuvos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia ir vienuolyno ansamblis

Gendriko Kreico kapas su antkapiniu paminklu Akademijos parko vidurinėje dalyje. Grafas G. Kreicas (1817-1891) buvo Akademijos parko įkūrėjas.
Graužių senkapiai (Josvainių seniūnija). Čia aptikta sidabro lobių, įvairių papuošalų, sidabro pusgaminių ir svarelių sidabrui sverti. Dauguma papuošalų ir buityje naudotų daiktų yra vietinių meistrų darbo, tačiau nemažai ir atkeliavusių iš svetur.

Gudžiūnų Švč. Jėzaus širdies bažnyčia

Josvainių Visų šventųjų bažnyčia
Kalnaberžės buvęs dvaras ir parkas

Kalnaberžės piliakalnis, vad. Piličkalniu (Surviliškio seniūnija)

Krakių Šv. Kotrynos vienuolynas

Krakių Šv. Mato bažnyčia
Koplytstulpis ir 4 stogastulpiai –1863 m. sukilimo simboliai

Koplytstulpis knygnešiams Krakių miestelyje, aikštelėje prie autobusų stotelės. Tai originalus ąžuolinis 5 m aukščio paminklas.

Koplytstulpis Mikalojaus Daukšos ,,Postilės” 400 metų jubiliejui (Krakės). Pastatytas 1999 metais, koplytstulpio autorius žinomas medžio drožėjas Vytautas Ulevičius.

Kryžius visiems Krakių žmonėms (Krakės) pagrindinėje Krakių miestelio aikštėje.

Kryžius visiems Krakių žmonėms

Labūnavos buvęs dvaro bokštas

Lančiūnavos buvęs dvaras ir parkas

Lančiūnavos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

Lenčių kaimo kapinėse (Krakių seniūnija) etnografo, liaudies švietėjo M. Katkaus kapas.
Lietuvos geografinis vidurys

Lomeikiškių piliakalnis, vad. Krasausko kalnu (Surviliškio seniūnija).

Memorialas Josvainių žemės partizanams

Mikalojaus Katkaus memorialinis muziejus
Nykio vinkšna

Paberžės dvaras, 1863 m. Sukilimo muziejus

Paberžės Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia ir klebonija
Pajieslys

Pališkėlių senkapiai (Krakių seniūnija)
Paminklas Lietuvos nepriklausomybei (Šventybrastis)

Paminklas 1863 m. sukilimui atminti (Mantviliškis). Taip pažymėta viena iš 321 sukilimo mūšio vietų. Paminklas – tai supilta kalva, kurios priekinė dalis sutvirtinta iš akmenų sumūryta trapecijos formos tvorele, o jos viršūnėje pastatytos šešios gaubtos tarsi neužbaigtos figūros.
Paminklinis akmuo Klaipėdos miesto vaduotojams Dotnuvos seniūnijoje, Akademijos parke, į dešinę nuo kelio, vedančio prie Žemdirbystės instituto pastato. Akmuo skirtas įamžinti Dotnuvos žemės ūkio technikumo mokytojų ir moksleivių žygį 1923 m. vaduoti Klaipėdą.

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Krakėse, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, ant Smilgos užtvankos kranto. Trijų dalių šlifuoto akmens paminklas pastatytas ant postamento, sumūryto iš lauko akmenų.

Paminklinis akmuo rezistentams Gudžiūnų miestelio centre, Dotnuvėlės šlaito krante.

Paminklas Juozui Tonkūnui ir Lietuvos agronomams tremtiniams Dotnuvos seniūnijoje, akademijos parke, kairėje pusėje nuo kelio, vedančio į Žemdirbystės instituto pastatą.paminklas buvo sukurtas iš bronzos ir akmens.

Pašėtės senkapiai (Šėtos seniūnija)

Pašušvio dvaras (Krakių seniūnija) Pilsudskių giminės istorija

Pavermenio buvęs dvaras ir parkas

Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Pilioniai (Dotnuvos seniūnija)
Pilsupių atodanga
Pilsupių piliakalnis (Krakių seniūnija)
Plinkaigalis (Krakių seniūnija)

Preikapės senkapiai (Pernaravos seniūnija)

Ruseinių senkapiai (Josvainių seniūnija)

Siponių pėduotasis akmuo

Sirutiškio buvęs dvaras ir parkas
Skinderiškių dendrologijos parkas

Songailų piliakalnis (Šėtos seniūnija)

Stašaičių piliakalnis (Pelėdnagių seniūnija)

Stogastulpis Paberžei ir Tėvui Stanislovui

Stogastulpis tarpukario nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministrui Juozui Urbšiui atminti yra Vilainių seniūnijoje, Gineitų kaime, buvusios Urbšių tėvonijos vietoje. Paminklą sukūrė Gendrikas Galvanauskas iš Paberžės.

Stogastulpis prelato Adomo Jakšto atminimui Šėtos seniūnijoje, Kuronių kaime, buvusios sodybos vietoje.

Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Surviliškis. Surviliškio kapinėse palaidotas žymus lietuvių dievadirbys Vincas Svirskis (1835-1916), kuris apylinkėse paliko daugiau kaip 200 kryžių ir koplytstulpių, laikomų lietuvių liaudies mažosios architektūros šedevrais.

Šaravų ąžuolas

Šėtos Švč. Trejybės bažnyčia

Šlapaberžės Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia
Adresas: Šlapaberžė, Kėdainių r.
1861 m. pastatyta mūrinė Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia.

Šukionių piliakalnis (Truskavos seniūnija)

Šventybrasčio ąžuolai

Šventybrasčio Jėzaus atsimainymo bažnyčia

Truskavos šv. Dvasios bažnyčia
Terespolio buvęs dvaras ir parkas

Vaidatonių piliakalnis, vad. Žalnierka (Surviliškio seniūnija)

Vaidatonių senkapiai (Surviliškio seniūnija)

Vainotiškių senkapiai (Dotnuvos seniūnija)

Vozbučių atodanga

Vozbučių piliakalnis (Krakių seniūnija)

Vozbučių senkapiai (Krakių seniūnija)